Vad innebär det att sälja fakturor?

Något som blivit allt vanligare är begreppet sälja faktura. Men vad innebär detta egentligen? I praktiken innebär det att du som har ett företag kan sälja fakturor, till ett factoringbolag. Du får en mindre summa än vad fakturan är på, eller så får du betala en avgift, det beror på vem du säljer faktura till. Genom att du säljer fakturor så ökar du likviditeten, ditt företags egen betalningsförmåga, eftersom pengarna oftast kommer in på ert konto inom 24 timmar. Det finns ett par saker att fundera över och ha kunskap om innan du säljer dina fakturor. En sak är att det nästan är omöjligt att få ett fast pris när någon köper dina fakturor. Priset för fakturan bestäms ofta utifrån olika parametrar såsom antalet fakturor som ska säljas, snittstorleken på fakturorna och hur företagets rating ser ut. Sedan är det frågan om vem som ska stå för kreditrisken. Om du har valt att stå för kreditrisken, alltså sålt din faktura med regress, så kan du bli skyldig att betala fakturan.

Varför ska du sälja faktura?

Företag ska göra saker som de är duktiga på. Att få betalt i tid, ska inte vara ett problem man ska behöva oroa sig över. Dock är det främst för små företag viktigt att betalningarna kommer in i tid. Annars är det svårt att ha likvida medel för att betala ut löner, moms, skatt med mera. Det kan därmed vara ett bra val att sälja sina fakturor, för att undvika att man själv hamnar efter.

27 Sep 2016